Bokpendlarna

När Annica fick en inbjudan om återträff med klassen från högstadiet, tackade hon nej. I stället valde hon att  betala pengar till organisationen Friends, som arbetar mot mobbning. I programmet berättar hon om varför hon gjorde det och vad som hände sen.

Direct download: Annica_Poring_2022.mp3
Category:literature -- posted at: 1:11pm CET

1