Bokpendlarna

JC Svensson debuterar med fantasyromanen "De onormala". Under skrivprocessen började romanen leva sitt egna liv....

Direct download: JC_Svensson_en_debutant_med_viktigt_budskap.mp3
Category:literature -- posted at: 10:21am CET

1