Bokpendlarna
Vi pratar med Sofia om våld i nära relation och  hennes bok "I morgon är jag starkare" som är en stark, men hoppfull bok för vuxna och äldre tonåringar.
Direct download: Sofa_Mickelsson_februari.mp3
Category:literature -- posted at: 10:34am CET

1