Bokpendlarna

Vi pratar med Henrik Wig som berättar om Shared Reading och låter oss vara med på en träff med en av hans grupper.

Direct download: Shared_reading_med_Henrik.mp3
Category:literature -- posted at: 3:35pm CET

1