Bokpendlarna

Vi träffar Skövdeförfattaren Gunborg Sahlin och pratar med henne om hennes nya bok: Den förbannade Tethy Wall. En fristående fortsättning på hennes debut Tro. 

 

Direct download: Gunborg_Sahlin_dec_2020_dec2020.mp3
Category:literature -- posted at: 10:53am CET

1