Bokpendlarna

Den indiska författaren Roy Arundahti har släppt sin första bok på 20 år. Var den värd att vänta på? Lena har läst och berättar om den. Towe har läst deckare och ger tips på de mest läsvärda.

Direct download: Bokpendlarna_sept_klippt.mp3
Category:general -- posted at: 11:57am CET